Mediácia

Mediácia patrí medzi alternatívne spôsoby riešenia sporov. Mediácia je mimosúdne riešenie sporu, pri ktorom sa fyzické alebo právnické osoby obrátia na nezávislú a nestrannú osobu mediátora, aby im pomohol nájsť riešenie sporu, ktorý vznikol z ich zmluvného vzťahu alebo iného právneho vzťahu.

Pri mediácii nie je úlohou mediátora rozhodnúť spor, alebo rozsúdiť účastníkov sporu. Úlohou mediátora je sprostredkovať komunikáciu medzi znepriatelenými stranami. Mediátor im pomôže formulovať ich záujmy a za pomoci svojich odborných znalostí umožniť stranám sporu nájsť vzájomne prijateľné riešenie, ktoré odstráni spor a vzťahy upraví.

V prípade súdneho konania by spor rozhodovala nezávislá tretia osoba, sudca. Ten by na základe zisťovania a dokazovania skutkových okolností prípadu vydal rozhodnutie, ktorým autoritatívne určí, aké budú práva a povinnosti jednotlivých zúčastnených strán. Z pohľadu sudcu sa jedná o riešenie, ktoré je podľa neho zákonným usporiadaním vzťahov strán sporu. Rozsudok je však len málokedy taký, aby odrážal prianie oboch zúčastnených strán. Zvyčajne býva pravidlom, že na základe prijatého súdneho rozhodnutia je jedna zo strán s dosiahnutým výsledkom spokojná a druhá strana je nespokojná, často rozhorčená.

Na rozdiel od súdneho rozhodnutia pri mediácii platí, že v prípade dohody sú obidve strany s riešením sporu spokojné. Takzvaný efekt víťaz-víťaz patrí k základným charakteristikám mediácie. Ak je mediácia úspešná, dohoda rešpektuje požiadavky oboch strán. Obe strany majú dobrý pocit, že ich požiadavky boli vypočuté a bola im pri riešení venovaná patričná pozornosť. Výsledok mediácie je dohoda, ktorej obsah vytvorili zúčastnené strany, má písomnú formu a je pre osoby zúčastnené na mediácii záväzná.

Na rozdiel od súdneho konania po vyriešení problému prostredníctvom mediácie zostávajú zachované, či sa obnovia medziľudské či, obchodné vzťahy.T

KREDITOVANÉ KURZY Ministerstvom školstva

Termíny kurzov MEDIÁCIE    620 Euro                      Termíny kurz LEKTOR  250 Euro

26.1.2018 Banská Bystrica                                     27.1.2018 Prievidza akciová cena 199 Euro

9.2.2018 Nitra                                                       1.2.2018 Nitra

23.2.2018 Bratislava                                              10.2.2018 Trnava

2.3.2018 Trnava                                                    16.2.2018 Bratislava

9.3.2018 Banská Bystrica                                       3.3.2018 Žilina

9.3.2018 Trenčín                                                   17.3.2018 Banská Bystrica

10.3.2018 Prievidza – akciová cena 549 Euro           23.3.2018 Poprad

16.3.2018 Žilina                                                    7.4.2018 Prešov

5.4.2018 Košice                                                     21.4.2018 Košice

12.4.2018 Prešov                                                    22.4.2018 Banská Bystrica

19.4.2018 Poprad

26.4.2018 Banská Bystrica

1.5.2018 Bratislava

4.5.2018 žilina

5.5.2018 Trenčín

6.5.2018 Košice, Prešov

12.7.2018 Žilina

13.7.2018 Bratislava

 

Organizujeme aj kurzy

  1. Vymáhanie pohľadávok 3 dňový kurz poplatok za kurz 290 E
  2. Kurz sebapoznávania 1 dňový seminár  poplatok za seminár 69 Eur
  3. Seminár Právne minimum 1 dňový seminár poplatok za seminár 69 Euro
  4. Seminár ako sa vyhnúť súdnemu konaniu poplatok 69 Euro